1. ELEMENTE DEFINITORII 
Următorii termeni și condiții generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către S.C Stamol Grup SRL, realizate prin intermediul magazinului virtual www.conteelegant.ro către Cumpărător. Următorii termeni se definesc în baza Ordonanței 130 din 31 august 2000 art.2. alin.1: Contract la distanță, Cumpărător, Vânzător, Bunuri, Comandă, Drepturi de proprietate Intelectuală, Garanția, Specificații

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE 
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

  • Comandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor necesare pentru livrare și facturare) și condițiile sale specifice
  • Opțiuni privind modalitățile de plată
  • Acceptarea termenilor și conditilor și a prelucrării datelor cu caracter personal
  • Confirmarea comenzii (e-mail sau telefonic)

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) sau verbală (telefonică) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face electronic (e-mail) sau telefonic. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător.

3. EXTINDEREA OBLIGAŢIILOR VÂNZĂTORULUI 
Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului;

Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vis-a-vis de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA 
Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ 
Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media) nici una dintre informările primite de la Vânzător.

De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea S.C Stamol Grup SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite fără acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENŢIALITATE 
Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător, Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului, dar și pentru a trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.conteelegant.ro S.C Stamol Grup SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Conform condițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, Vânzătorul nu va dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la Cumpărător. Pe bază consimțământului expres și neechivoc și numai în limitele legislației în vigoare, în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră prin oferirea de noi produse, este posibil să oferim astfel de informații către terți (ex: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre).

7. TERMENE - PENALITĂŢI 
În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării.

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

8. FACTURARE - PLĂŢI 
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂŢI 
Livrare
Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile în sistem de curierat către Cumpărător. 
Transport - Ambalare 
Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
Vânzătorul va expedia Bunurile pe teritoriul României.

10. ACCEPTARE 
Bunurile sunt acceptate atunci când sunt conforme cu specificațiile menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate nu sunt conforme cu specificațiile menționate în Comandă, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele.

11. GARANŢII 
Toate produsele comercializate de către site-ul www.conteelegant.ro, beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare. Produsele sunt noi, în ambalajele originale.

12. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII 
Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă. Prin livrare se înțelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier. Deoarece livrarea se realizează numai în sistem de curierat, curierul nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de a semna livrarea, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

13. RĂSPUNDERE 
Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și în special pentru pierderea produselor.

14. FORŢĂ MAJORĂ 
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

15. Promotii si concursuri 
Promotiile si concursurile care se desfasoara pe site respecta regulamentele create de Conte Elegant. Aceste regulamente sunt aduse la cunostinta utilizatorilor numai prin intermediul site-ului propriu sau prin mesaje prin posta electronica. Pentru a beneficia de promotii, comenzile trebuie sa respecte intocmai regulile afisate pe site. Promotiile prezentate pe site sunt valabile in perioada de timp mentionata, iar in cazul in care nu se mentioneaza o perioada de timp, acestea sunt valabile in limitele stocurilor disponibile. Conte Elegant isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a anula o promotie in orice moment, fara nici o notificare prealabila

16.LEGEA APLICABILĂ 
Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între vânzător și cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

17. PREVEDERI DIVERSE 
Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau creea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte.